Người trưởng thành có bao nhiêu xương? Tại sao số xương người trưởng thành lại ít hơn trẻ em?

Bộ xương của con người chiếm tới 20% trọng lượng cơ thể, xương có vai trò quan trọng trong việc hình thành hỗ trợ cơ thể và đã bao giờ bạn thắc mắc người trưởng thành có bao nhiêu xương hay chưa? Và tại sao số xương người trưởng thành lại ít hơn số xương […]